Linolschnitt

"Urlaub", 183cm x 17,5cm

"Urlaub", 183cm x 17,5cm

"Urlaub 2", 176cm x 25cm

"Urlaub 2", 176cm x 25cm

"Urlaub 3", 203cm x 17,5cm

"Urlaub 3", 203cm x 17,5cm

"metro", 30cm x 29,5cm

"metro", 30cm x 29,5cm

"Selbstportrait", 29,5cm x 21cm

"Selbstportrait", 29,5cm x 21cm

"E&E", 42cm x 30cm

"E&E", 42cm x 30cm

"E&E 2, 48cm x 34cm

"E&E 2, 48cm x 34cm

"Herd", 15cm x 19,5cm

"Herd", 15cm x 19,5cm

"nasty", 15,5cm x 15cm

"nasty", 15,5cm x 15cm

"nasty 2", 30cm x 29,5cm

"nasty 2", 30cm x 29,5cm