Aktuelle Arbeiten


Glas-Azulejo (Vers.1)
Material: 2 x Glas / Sprühfarbe
Größe: 172 cm x 54 cm x 3 cm

_________________________________________________

Glas-Azulejo (Vers.2)

Material: 2 x Glas / Sprühfarbe
Größe jeweils: 87 cm x 23 cm x 0,5 cm

_________________________________________________

Glas-Azulejo (Vers.3)

Material: Glas & Spiegelglas / Sprühfarbe
Größe: 120 cm x 76 cm x 3 cm


_________________________________________________

Glas-Azulejo (Vers.4)

Material: 1 x Glas / Sprühfarbe
Größe jeweils: 120 cm x 80 cm x 1 cm

_________________________________________________

Glas-Azulejo (Vers.5)
Material: Glas / Sprühfarbe
Größe: 120 cm x 75 cm x 1 cm

_________________________________________________

Glas-Azulejo (Fragment1)

Material: Glas Sprühfarbe
Größe jeweils: 30 cm x 42 x 0,3 cm


_________________________________________________

Glas-Azulejo (Fragment2)

Material: Glas / Sprühfarbe
Größe: 30 cm x 40 cm x 0,3 cm


_________________________________________________

Glas-Azulejo (Fragment 3)

Material: 4 x Glas / Sprühfarbe
Größe jeweils: 30 cm x 40 cm x 0,3 cm

_________________________________________________

Ausstellungsansichten